Vyhláška  č.  67/2018 Sb.
České národní banky
o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Oblasti úpravy:
Terorismus. Teror.;Ostatní banky.;Česká národní banka.;Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.;Zásady kontroly.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.2018 Účinnost od: 01.10.2018
Uveřejněno v č. 34/2018 Sbírky zákonů na straně 914