Sdělení  č.  68/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 10.04.2018 Účinnost od: 27.04.2018
Uveřejněno v č. 34/2018 Sbírky zákonů na straně 922