Nález  č.  69/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.2018 Účinnost od: 27.04.2018
Uveřejněno v č. 34/2018 Sbírky zákonů na straně 923