Sdělení  č.  RS01/2018
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;Stavební řízení. Stavební řád.;Povolení stavby.;
Schváleno (Vydáno): 27.04.2018 Účinnost od: 27.04.2018
Uveřejněno v č. 35/2018 Sbírky zákonů na straně 973