Vyhláška  č.  71/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2018 Účinnost od: 01.05.2018
Uveřejněno v č. 36/2018 Sbírky zákonů na straně 978