Zákon  č.  72/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 17.04.2018 Účinnost od: 19.05.2018
Uveřejněno v č. 37/2018 Sbírky zákonů na straně 994