Vyhláška  č.  73/2018 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2018 Účinnost od: 19.05.2018
Uveřejněno v č. 37/2018 Sbírky zákonů na straně 995