Vyhláška  č.  74/2018 Sb.
České národní banky
o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;Česká národní banka.;Ostatní banky.;Platební vztahy. Placení. Inkaso.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2018 Účinnost od: 31.10.2018
Uveřejněno v č. 37/2018 Sbírky zákonů na straně 996