Sdělení  č.  75/2018 Sb.
Národní rozpočtové rady
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Účetnictví.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2018 Účinnost od: 04.05.2018
Uveřejněno v č. 37/2018 Sbírky zákonů na straně 998