Vyhláška  č.  76/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
Oblasti úpravy:
Ochrana lesního fondu.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;
Schváleno (Vydáno): 04.05.2018 Účinnost od: 11.05.2018
Uveřejněno v č. 38/2018 Sbírky zákonů na straně 1002