Sdělení  č.  22/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o právní pomoci.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2017 Účinnost od: 29.06.2017
Uveřejněno v č. 16/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 698