Vyhláška  č.  77/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.2018 Účinnost od: 30.05.2018
Uveřejněno v č. 39/2018 Sbírky zákonů na straně 1011