Vyhláška  č.  78/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Státní monopoly. Tabákový průmysl.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 04.05.2018 Účinnost od: 30.05.2018
Uveřejněno v č. 39/2018 Sbírky zákonů na straně 1019