Sdělení  č.  23/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Oblasti úpravy:
Turkmenistán. Republika Turkmenistán.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2016 Účinnost od: 27.03.2018
Uveřejněno v č. 17/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 706