Vyhláška  č.  80/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
Oblasti úpravy:
Vinařství. Víno.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.2018 Účinnost od: 05.06.2018
Uveřejněno v č. 41/2018 Sbírky zákonů na straně 1042