Nález  č.  81/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;
Schváleno (Vydáno): 27.03.2018 Účinnost od: 21.05.2018
Uveřejněno v č. 42/2018 Sbírky zákonů na straně 1082