Vyhláška  č.  82/2018 Sb.
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 21.05.2018 Účinnost od: 28.05.2018
Uveřejněno v č. 43/2018 Sbírky zákonů na straně 1122