Sdělení  č.  84/2018 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
Oblasti úpravy:
Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2018 Účinnost od: 29.05.2018
Uveřejněno v č. 44/2018 Sbírky zákonů na straně 1173