Rozhodnutí  č.  85/2018 Sb.
Prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 31.05.2018
Uveřejněno v č. 45/2018 Sbírky zákonů na straně 1178