Nařízení  č.  86/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana dětí.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.2018 Účinnost od: 28.10.2018
Uveřejněno v č. 45/2018 Sbírky zákonů na straně 1179

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 6 nabývají účinnosti 4.11.2018, ustanovení čl. I bodů 3 a 5 nabývají účinnosti 26.11.2018.