Sdělení  č.  87/2018 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2018 Účinnost od: 31.05.2018
Uveřejněno v č. 45/2018 Sbírky zákonů na straně 1181