Sdělení  č.  88/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2018 Účinnost od: 31.05.2018
Uveřejněno v č. 45/2018 Sbírky zákonů na straně 1182