Zákon  č.  89/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
Oblasti úpravy:
Bankovky. Státovky.;Mince.;Pamětní mince.;Česká národní banka.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2018 Účinnost od: 15.06.2018
Uveřejněno v č. 46/2018 Sbírky zákonů na straně 1186