Zákon  č.  90/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Osoby fyzické.;Osoby právnické.;Vývoz a dovoz věcí.;Poplatky správní.;Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2018 Účinnost od: 15.06.2018
Uveřejněno v č. 46/2018 Sbírky zákonů na straně 1188