Zákon  č.  91/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
TĚŽEBNÍ PODNIKY.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;DŮLNÍ MĚŘIČSTVÍ (MĚŘICTVÍ) A GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Technický odborný dozor.;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Havárie.;Bezpečnost provozu při dobývání nerostů.;Záchranná služba v dolech.;Hornictví.;Český báňský úřad.;Bezpečnost práce (obecně).;Ochrana proti účinkům hořlavých, výbušných a třaskavých látek.; ...
Schváleno (Vydáno): 25.04.2018 Účinnost od: 15.06.2018
Uveřejněno v č. 46/2018 Sbírky zákonů na straně 1191