Zákon  č.  92/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 31.05.2018
Uveřejněno v č. 47/2018 Sbírky zákonů na straně 1194

Pozn.: Ustanovení čl. VIII bodů 2 a 6 nabývají účinnosti 1.6.2018. Ustanovení čl. IV bodů 2 až 4 a 7, čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 a 12 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2019.