Zákon  č.  93/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 17.05.2018 Účinnost od: 20.06.2018
Uveřejněno v č. 48/2018 Sbírky zákonů na straně 1202