Zákon  č.  94/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;NOTÁŘI.;ADVOKACIE.;Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.;Daňový poradce.;Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.;Exekutor.;Terorismus. Teror.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 05.06.2018
Uveřejněno v č. 48/2018 Sbírky zákonů na straně 1205