Vyhláška  č.  95/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Prvotní evidence.;Chmelařství. Chmel. Chmelnice.;Ovocnářství. Ovoce.;Semenářství. Semena.;Vinařství. Víno.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2018 Účinnost od: 20.06.2018
Uveřejněno v č. 49/2018 Sbírky zákonů na straně 1210

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 55, pokud jde o přílohu č. 11, nabývá účinnosti 1.10.2018.