Vyhláška  č.  96/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Oblasti úpravy:
Ovocnářství. Ovoce.;Semenářství. Semena.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2018 Účinnost od: 20.06.2018
Uveřejněno v č. 49/2018 Sbírky zákonů na straně 1227