Nařízení  č.  97/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 21.07.2018
Uveřejněno v č. 50/2018 Sbírky zákonů na straně 1274