Sdělení  č.  98/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.2018 Účinnost od: 05.06.2018
Uveřejněno v č. 50/2018 Sbírky zákonů na straně 1275