Nález  č.  99/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2018 Účinnost od: 05.06.2018
Uveřejněno v č. 51/2018 Sbírky zákonů na straně 1298