Sdělení  č.  24/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
Oblasti úpravy:
Rakousko. Rakouská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 12.02.2015 Účinnost od: 12.02.2015
Uveřejněno v č. 18/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 754