Vyhláška  č.  100/2018 Sb.
Ministerstva obrany
o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Odborný technicko-bezpečnostní dohled.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2018 Účinnost od: 23.06.2018
Uveřejněno v č. 52/2018 Sbírky zákonů na straně 1346