Nařízení  č.  101/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vyhrazená elektrická zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 06.07.2018
Uveřejněno v č. 53/2018 Sbírky zákonů na straně 1370

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 17 nabývají účinnosti 21.11.2018 a ustanovení bodů 3 až 11 nabývají účinnosti 12.6.2019.