Nařízení  č.  102/2018 Sb.
Vlády České republiky
o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 53/2018 Sbírky zákonů na straně 1374