Vyhláška  č.  103/2018 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Oblasti úpravy:
Veřejné telekomunikační a datové sítě.;Vysílače. Vysílací stanice.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 31.05.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 53/2018 Sbírky zákonů na straně 1376