Sdělení  č.  104/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 31.05.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 53/2018 Sbírky zákonů na straně 1380