Sdělení  č.  106/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenového rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 53/2018 Sbírky zákonů na straně 1382