Vyhláška  č.  107/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Občanský průkaz.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 54/2018 Sbírky zákonů na straně 1386