Vyhláška  č.  109/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 54/2018 Sbírky zákonů na straně 1394