Vyhláška  č.  110/2018 Sb.
Ministerstva financí
o tabákových nálepkách
Oblasti úpravy:
Státní monopoly. Tabákový průmysl.;Daň z tabáku a tabákových výrobků.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 15.02.2019
Uveřejněno v č. 55/2018 Sbírky zákonů na straně 1402