Zákon  č.  111/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Bankovní záruka v obchodním právu.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 56/2018 Sbírky zákonů na straně 1418