Zákon  č.  112/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Střet (kolize) zájmů.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2018 Účinnost od: 30.06.2018
Uveřejněno v č. 56/2018 Sbírky zákonů na straně 1439

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 5 nabývají účinnosti 1.6.2019.