Sdělení  č.  114/2018 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Oblasti úpravy:
MĚNA. OBĚH PENĚZ.;Fondy.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 57/2018 Sbírky zákonů na straně 1466