Sdělení  č.  115/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Elektrická energie. Elektřina.;Plynárenství. Topný plyn.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 21.06.2018
Uveřejněno v č. 57/2018 Sbírky zákonů na straně 1468