Vyhláška  č.  117/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2018 Účinnost od: 21.06.2018
Uveřejněno v č. 58/2018 Sbírky zákonů na straně 1498

Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 nabývá účinnosti 15.9.2018.