Vyhláška  č.  118/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2018 Účinnost od: 21.06.2018
Uveřejněno v č. 58/2018 Sbírky zákonů na straně 1503