Nařízení  č.  119/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Oblasti úpravy:
BYDLENÍ. BYTY.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 21.06.2018 Zrušeno: 01.01.2024
Uveřejněno v č. 59/2018 Sbírky zákonů na straně 1506